Diagram elektronske konfiguracije

Elektronske konfiguracije atomov elementov

Diagram orbitalne predstavitve, ki prikazuje vsako orbitalo atoma, ki ima svoj krog znotraj vsake podravni

Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0

Theelektronska konfiguracija atomakaterega koli elementa je elektronov po podravni ravni energije atom v svojem osnovno stanje . Ta priročen grafikon združuje elektronske konfiguracije elementov do številke 104.

Ključni zaključki: elektronske konfiguracije

  • Elektronska konfiguracija atoma opisuje način, kako njegovi elektroni zapolnijo podravni, ko je atom v osnovnem stanju.
  • Atomi iščejo najstabilnejšo elektronsko konfiguracijo, zato so podnivoji napol zapolnjeni ali popolnoma zapolnjeni, kadar koli je to mogoče.
  • Namesto da bi zapisali celotno konfiguracijo elektronov, znanstveniki uporabljajo stenografski zapis, ki se začne s simbolom za žlahtni plin pred elementom v periodnem sistemu.

Kako določiti elektronsko konfiguracijo

Če želite priti do elektronskih konfiguracij atomov, morate poznati vrstni red, v katerem so zapolnjeni različni podravni. Elektroni vstopajo v razpoložljive podnivoje po naraščajoči energiji. Podnivo je zapolnjena ali napol zapolnjena, preden vstopite v naslednjo podnivo.na primer the s podnivoj lahko zadrži le dva elektrona, torej 1 s je napolnjen s helijem (1 s dva). The str podnivoj lahko zadrži šest elektronov, d podnivoj lahko zadrži 10 elektronov in f podnivoj lahko zadrži 14 elektronov. Običajni stenografski zapis se nanaša na jedro žlahtnega plina , namesto da napišete celotno konfiguracijo. Na primer, konfiguracijo magnezija bi lahko zapisali [Ne]3sdva, namesto da bi izpisali 1sdva2sdva2p63sdva.

Tabela konfiguracije elektronov

Ne. Element K L M n O p Q
1 dva 3 4 5 6 7
s s p s p d s p d f s p d f s p d f s
1 H 1
dva On dva
3 to dva 1
4 bodi dva dva
5 B dva enaindvajset
6 C dva 2 2
7 n dva 23
8 O dva 2 4
9 F dva 2 5
10 ja dva 2 6
enajst Že dva 2 6 1
12 Mg dva 2 6 dva
13 Za dva 2 6 enaindvajset
14 ja dva 2 6 2 2
petnajst p dva 2 6 23
16 S dva 2 6 2 4
17 Cl dva 2 6 2 5
18 z dva 2 6 2 6
19 K dva 2 6 2 6 - 1
dvajset to dva 2 6 2 6 - dva
enaindvajset sc dva 2 6 2 6 1 dva
22 od dva 2 6 2 6 2 dva
23 IN dva 2 6 2 6 3 dva
24 Kr dva 2 6 2 6 5* 1
25 Mn dva 2 6 2 6 5 dva
26 vera dva 2 6 2 6 6 dva
27 Co dva 2 6 2 6 7 dva
28 notri dva 2 6 2 6 8 dva
29 z dva 2 6 2 6 10 1*
30 Zn dva 2 6 2 6 10 dva
31 Tukaj dva 2 6 2 6 10 enaindvajset
32 Ge dva 2 6 2 6 10 2 2
33 Kot dva 2 6 2 6 10 23
3. 4 Vem dva 2 6 2 6 10 2 4
35 Br dva 2 6 2 6 10 2 5
36 NOK dva 2 6 2 6 10 2 6
37 Rb dva 2 6 2 6 10 2 6 - 1
38 Sr dva 2 6 2 6 10 2 6 - dva
39 Y dva 2 6 2 6 10 2 6 1 dva
40 Zr dva 2 6 2 6 10 2 6 2 dva
41 Nb dva 2 6 2 6 10 2 6 4* 1
42 Mo dva 2 6 2 6 10 2 6 5 1
43 Tc dva 2 6 2 6 10 2 6 6 1
44 Ru dva 2 6 2 6 10 2 6 7 1
Štiri, pet Rh dva 2 6 2 6 10 2 6 8 1
46 Pd dva 2 6 2 6 10 2 6 10 0*
47 pri dva 2 6 2 6 10 2 6 10 1
48 Cd dva 2 6 2 6 10 2 6 10 dva
49 noter dva 2 6 2 6 10 2 6 10 enaindvajset
petdeset Sn dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2
51 Sb dva 2 6 2 6 10 2 6 10 23
52 The dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2 4
53 jaz dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2 5
54 avto dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6
55 Cs dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 - - 1
56 ne dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2 6 - - dva
57 The dva 2 6 2 6 10 2 6 10 - 2 6 1 - dva
58 to dva 2 6 2 6 10 2 6 10 2* 2 6 - - dva
59 Pr dva 2 6 2 6 10 2 6 10 3 2 6 - - dva
60 Nd dva 2 6 2 6 10 2 6 10 4 2 6 - - dva
61 Pm dva 2 6 2 6 10 2 6 10 5 2 6 - - dva
62 Sm dva 2 6 2 6 10 2 6 10 6 2 6 - - dva
63 Eu dva 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 - - dva
64 Gd dva 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 1 - dva
65 Tb dva 2 6 2 6 10 2 6 10 9* 2 6 - - dva
66 Tisti dva 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6 - - dva
67 Za dva 2 6 2 6 10 2 6 10 11 2 6 - - dva
68 je dva 2 6 2 6 10 2 6 10 12 2 6 - - dva
69 Tm dva 2 6 2 6 10 2 6 10 13 2 6 - - dva
70 Yb dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 - - dva
71 Lu dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1 - dva
72 Hf dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2 - dva
73 per dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 3 - dva
74 notri dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 4 - dva
75 Re dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 5 - dva
76 Ti dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 6 - dva
77 in dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 7 - dva
78 Pt dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9 - 1
79 pri dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 1
80 Hg dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - dva
81 Tl dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - enaindvajset - -
82 Pb dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 2 - -
83 Z dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 23 - -
84 Po dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 4 - -
85 pri dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 5 - -
86 Rn dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 6 - -
87 Fr dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 6 - - 1
88 sonce dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 6 - - dva
89 in dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 6 1 - dva
90 Th dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 - 2 6 2 - dva
91 Pa dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2* 2 6 1 - dva
92 IN dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 3 2 6 1 - dva
93 Npr dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 4 2 6 1 - dva
94 Lahko dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 6 2 6 - - dva
95 Am dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 - - dva
96 Cm dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 1 - dva
97 kk dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 9* 2 6 - - dva
98 Cf dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 10 2 6 - - dva
99 je dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 11 2 6 - - dva
100 Fm dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 12 2 6 - - dva
101 Md dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 13 2 6 - - dva
102 ne dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 - - dva
103 Lr dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 1 - dva
104 Rf dva 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 2 - dva

* upoštevajte nepravilnostOgledate si lahko tudi elektronske konfiguracije elementov po želji na periodnem sistemu za tiskanje.