Latinski predlogi, ki imajo ablativni primer

Angleški prevod latinskih ablativnih predlogov.

Učitelj bere v knjižnici

Huy Lam / Getty Images

Naslednji latinščina predlogi se lahko uporabljajo z ablativnim primerom.

 • Opomba: Nekateri od teh predlogov se lahko uporabljajo tudi s tožilnikom, vendar je pomen lahko nekoliko drugačen. Nekateri od teh predlogov se lahko uporabljajo tudi kot prislovi.

Če obstajata dve obliki predloga, se pred besedami, ki se začnejo na samoglasnike, uporablja oblika s soglasnikom. • ab, a - od
 • prej - v prisotnosti, pred
 • kako - z
 • od - navzdol od, od
 • bivši in - iz, iz
 • v - v
 • znotraj - znotraj
 • odkrito - odkrito v prisotnosti
 • prej - pred, pred
 • pro - prej
 • daleč stran daleč od
 • ob istem času skupaj z, sočasno z
 • njihov - brez
 • pod - Spodaj

Če imate kakšne dodatke ali popravke, mi jih prosim pošljite.