7 načel umetnosti in oblikovanja

Ilustrirana upodobitev načel umetnosti in oblikovanja

ThoughtCo.

Elementi in načela umetnosti in oblikovanja so temelj jezika, ki ga uporabljamo, ko govorimo o umetnosti. The elementi umetnosti so vizualna orodja, ki jih umetnik uporablja za ustvarjanje kompozicije. To so linija, oblika, barva, vrednost, oblika, tekstura in prostor.

The načela umetnosti predstavljati kako umetnik uporablja elemente umetnosti ustvariti učinek in pomagati prenesti umetnikov namen. Načela umetnosti in oblikovanja so ravnovesje, kontrast, poudarek, gibanje, vzorec, ritem in enotnost/različnost. Uporaba teh načel lahko pomaga ugotoviti, ali je slika uspešna in ali je slika končana ali ne .Umetnik se odloči, katera likovna načela želi uporabiti v sliki. Medtem ko umetnik morda ne bo uporabil vseh načel oblikovanja v enem kosu, so načela prepletena in uporaba enega bo pogosto odvisna od drugega. Na primer, pri ustvarjanju poudarka lahko umetnik uporablja tudi kontrast ali obratno. Na splošno velja, da je uspešna slika poenoteno , ob tem pa tudi nekaj raznolikost ustvarila območja kontrast in poudarek ; je vizualno uravnoteženo ; in premika gledalčevo oko okoli kompozicije. Tako lahko eno načelo umetnosti vpliva na učinek in učinek drugega.

7 načel umetnosti

Ravnovesje se nanaša na vizualno težo elementov sestava . Občutek je, da je slika stabilna in da se 'dobi'. Neuravnoteženost povzroča občutek nelagodja pri gledalcu.Ravnovesje je mogoče doseči na 3 različne načine:

  1. Simetrija , pri katerem imata obe strani kompozicije iste elemente v istem položaju, kot v zrcalni podobi, ali obe strani obraza.
  2. Asimetrija , v katerem je kompozicija uravnotežena zaradi kontrasta katerega koli elementa umetnosti. Na primer, velik krog na eni strani kompozicije je lahko uravnotežen z majhnim kvadratom na drugi strani
  3. Radialna simetrija, pri kateri so elementi enakomerno razporejeni okoli osrednje točke, kot pri naperah, ki izhajajo iz pesta pnevmatike kolesa.

Oglejte si članek, Ravnovesje , za nekaj vizualnih primerov, kako je mogoče uporabiti elemente umetnosti za doseganje ravnovesja.

Kontrast je razlika med elementi umetnosti v kompoziciji, tako da je vsak element močnejši v odnosu do drugega. Ko so postavljeni drug poleg drugega, kontrastni elementi pritegnejo gledalčevo pozornost. Območja kontrasta so med prvimi kraji, ki pritegnejo gledalčevo oko. Kontrast je mogoče doseči z jukstapozicijo katerega koli elementa umetnosti. Negativni/pozitivni prostor je primer kontrasta. Komplementarne barve, postavljene ena poleg druge, so primer kontrasta. Notan je primer kontrasta.

Poudarek je, ko umetnik ustvari del kompozicije, ki je vizualno dominanten in pritegne pozornost gledalca. To se pogosto doseže s kontrastom.Premikanje je rezultat uporabe likovnih elementov, tako da premikajo gledalčevo oko okrog in znotraj slike. Občutek gibanja je mogoče ustvariti z diagonalnimi ali zakrivljenimi črtami, resničnimi ali implicitnimi, z robovi, z iluzijo prostora, s ponavljanjem, z energičnim označevanjem.

Vzorec je enotno ponavljanje katerega koli elementa umetnosti ali katere koli njihove kombinacije. Vse je mogoče spremeniti v vzorec s ponavljanjem. Nekateri klasični vzorci so spirale, mreže, tkanja. Za primere različnih vrst vzorcev glejte Artlandia Glosar oblikovanja vzorcev . Priljubljena praksa risanja je Zentangles , v katerem je abstraktni ali reprezentativni oris razdeljen na različna področja, od katerih vsako vsebuje edinstven vzorec.ritem ustvarja gibanje, implicirano s ponavljanjem elementov umetnosti na neenoten, a organiziran način. Povezan je z ritmom v glasbi. Za razliko od vzorca, ki zahteva doslednost, se ritem opira na raznolikost.

Enotnost /Raznolikost Želite, da se vaša slika zdi enotna, tako da se vsi elementi udobno prilegajo. Preveč enotnosti ustvarja monotonijo, preveč raznolikosti ustvarja kaos. Potrebujete oboje. V idealnem primeru želite v svoji kompoziciji zanimiva področja skupaj z mesti za počitek oči.